source: freepik.com/stories

Integrigo to

wspólna kultura
wspólna kultura

stworzona przez każdego członka organizacji, dzięki której ludzie czują się częscią czegoś większego i ważniejszego

stworzona przez każdego członka organizacji, dzięki której ludzie czują się częscią czegoś większego i ważniejszego

Jak to działa?

how it works

Tworzysz konto organizacji

Dostajesz główne konto, dzięki któremu będziesz miał dostęp do wszystkich funkcji aplikacji Integrigo

Wybierasz tryb gry

Twoi znajomi mogą rywalizować indywidualnie lub zespołowo. Otrzymać nagrodę za pierwsze miejsce lub wymieniać punkty na nagrody w trakcie zabawy.

Wybierasz wyzwania

Dodajesz wcześniej zdefiniowane wyzwania do listy definiujac min czas rozpoczęcia i ilość punktów.

Zakładasz zespoły

Wybierasz dowolną liczbę zespołów do swojej organizacji, po czym zapraszasz użytkowników do wybranych zespołów.

Integrujesz przez interakcję

Widzicie postęp wszystkich zadań i ich wynik czy to w formie zdjęcia czy filmu zależnie od treści wyzwania, który możesz skomentować lub polubić.

Zakończenie gry?

Możesz wybrać datę zakończenia zabawy i ogłosić wyniki albo kontynuować ja cały czas, Twój wybór.

Zwiększona efektywność

Integracja zespołów bezpośrednio przekłada się na ich wydajność i szybkość w dowożeniu celów, otwarciu się na nowych członków i dzieleniu się pomysłami.

Integracja zespołów bezpośrednio przekłada się na ich wydajność i szybkość w dowożeniu celów, otwarciu się na nowych członków i dzieleniu się pomysłami.

source: freepik.com/stories
source: freepik.com/stories

Relacja z pracodawcą

Zakorzenianie wartości firmy w postawach pracowników nie jest łatwe jednak powodzenie na tym polu może przejawić się w lojalności pracowników i ich zaangażowaniu w pracę jak również przekazywaniu wartości nowym pracownikom.

Zakorzenianie wartości firmy w postawach pracowników nie jest łatwe jednak powodzenie na tym polu może przejawić się w lojalności pracowników i ich zaangażowaniu w pracę jak również przekazywaniu wartości nowym pracownikom.

Skuteczna komunikacja

Znajomość swoich współpracowników bardzo dobrze wpływa na relacje między nimi. Dzięki wiedzy na temat członków zespołów możemy łatwiej podjąć z nimi komunikację lub skuteczniej i szybciej przekazać wiadomości.

Znajomość swoich współpracowników bardzo dobrze wpływa na relacje między nimi. Dzięki wiedzy na temat członków zespołów możemy łatwiej podjąć z nimi komunikację lub skuteczniej i szybciej przekazać wiadomości.

source: freepik.com/stories
source: freepik.com/stories

Wdrożenie Integrigo

Jestem managerem

Wybieram i tworze wyzwania dopasowane do kultury naszej organizacji lub wydarzenia.

Jestem pracownikiem

Wysyłam wykonane zadania żeby zdobyć punkty.

badge