Integracja pracowników różnych generacji

Czy kontaktując się ze swoimi współpracownikami pomyślałeś kiedykolwiek o tym, z jakiej generacji jest Twój rozmówca? Czy próbując przekazać swoje pomysły miałeś na względzie to czy jest to przedstawiciel generacji Z czy milenials, a przez to dobrałeś inny sposób przekazu lub użyte argumenty? Wszystkie te względy mogą mieć wpływ na efektywność komunikacji w pracy, a świadomość ich istnienia i właściwe wykorzystanie znacznie poprawić jej jakość!

Unikalność dzisiejszego rynku pracy polega m.in. na tym, że łączy on pracowników 5 różnych generacji, których wartości, sposób komunikacji i styl pracy może na pierwszy rzut oka znacząco się różnić. Jakie konflikty i nieporozumienia mogą z tego wynikać? Jak zintegrować różne pokolenia? Jak zmniejszyć rotację pracowników wynikłą z tego tytułu? Odpowiedzi na te pytania, jak i wiele innych znajdziesz w naszym artykule.

source: freepik.com/stories

Jakie generacje możemy wyróżnić na rynku pracy?

Aby zrozumieć skalę tego zjawiska, zacznijmy od krótkiego scharakteryzowania każdej z 5 generacji.

Jak wygląda luka generacyjna w miejscu pracy?

Obserwując relacje w miejscu pracy, można stwierdzić, ze dużo łatwiej nawiązuje się kontakty, wykonuje zadania czy ustala cele ludziom reprezentującym tą samą generację. Zostali oni wychowani w oparciu o podobne wartości, jak również częstokroć te same trendy czy technologie ukształtowały ich sposób myślenia. Łatwiej jest im wspólnie wrócić do czasów dzieciństwa i porozmawiać o problemach, z którymi się wtedy borykali lub jakie rzeczy sprawiały im radość.

Jednak preferencje i doświadczenia jednej grupy pracowników nie powinny wpływać na relacje z innymi pracownikami, czy na realizację zadań. Pracodawca powinien stwarzać przestrzeń do współpracy cechującą się wartościami, które skłaniają wszystkich jej uczestników do współpracy i wyrażania swojego zdania. Natomiast różnice generacyjne powinny być traktowane jako szansa na poszerzenie perspektyw z jakiej patrzymy na dany problem przybliżając nas tym samym do znalezienia najlepszego rozwiązania.

W takim wypadku firma zatrudniająca ludzi różnych generacji stoi przed wyzwaniem sprzymierzania pracowników, aby w jak największym stopniu wykorzystać ich potencjał.

Zintegrowani pracownicy chętniej dzielą się wiedzą. Ma to ogromne znaczenie w chwilach, gdy ci z dłuższym stażem i doświadczeniem posiadają informacje, które ułatwiają realizację pewnych zadań, zwłaszcza podczas procesu onboardingu i wdrażania nowych osób w zakres ich obowiązków. Jest to też moment, w którym dotychczasowi pracownicy mogą wykazać się posiadaną przez siebie wiedzą, ale również zaczerpnąć świeżej perspektywy nowych osób na rutynowe praktyki.

source: freepik.com/stories

Są pewne wartości które wbrew pozorom nie wynikają z różnic generacyjnych, ale z etapów życia na którym znajduje się dany pracownik. Przykładowo, inne nastawienie do imprez firmowych mogą mieć osoby, które co dopiero co dołączyły do organizacji i chciałyby zintegrować się z jak największą liczbą współpracowników, a inaczej osoby, które znają się już z większością kolegów z pracy i mają różne obowiązki poza nią.

Również programy benefitów pozapłacowych oferowanych przez pracodawcę powinny być odpowiednio dostosowywane do pracowników tak, aby nikt przez ich nieodpowiedni dobór nie poczuł się wykluczony. Wiąże się to również z kulturą organizacyjną, która powinna odzwierciedlać wartości, z którymi wszyscy pracownicy się utożsamiają, co wpływa na wyższy poziom ich zaangażowania, pozwalając jednocześnie odzwierciedlać je w codziennej pracy. Dlatego ważne jest aby zwracać uwagę na ciągle zmieniające się trendy w kulturze pracy i odpowiednio dostosowywać kulturę organizacji tak, aby zachęcić nowych pracowników ze wszystkich generacji do pojęcia pracy w firmie, co jednocześnie oddziałuje bezpośrednio na zwiększoną retencję obecnego personelu.

Co zrobić aby zintegrować pracowników?

Tak więc kluczowym pytaniem, przed którym stają pracodawcy, jest jak najlepiej zintegrować pracowników?

Odpowiedzią na to pytanie jest Integrigo – platforma, która pomaga firmom zintegrować swoich pracowników, a zarazem sprawdzić jakie wartości są dla nich ważne. Dzięki temu możliwe jest odpowiednie dopasowanie benefitów.

Aplikacja do integraji pracowników stowrzona przez nas pomaga dowiedzieć się od pracowników jaką chcą stworzyć kulturę organizacyjną. Integrigo, poprzez integrujące zadania dla pracowników zmierzy ich stopień zaangażowania w kwestie, które są ważne dla Twojej firmy, zachęci do współpracy oiraz wspólnego budowania przyjaznej kultury organizacyjnej dla przedstawicieli każdej generacji.